"יתומים היינו ואין אב"

"משנת אליהו"

חדרו המיותם של מורינו הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון זצוק"ל

בצוואתו ביקש מרן: "העיקר שילמדו משניות עבור נשמתי..."

  • הרב זצ"ל היה אומר "גדול לא נהיה גדול ללא שינון התמדה ועמל ביגיעה"
  • בואו ונלך בדרכו >> לכולנו היכולת לגדול כמותו זיע"א
  • עשו לטובת נשמתו של מורינו הרב אליהו בן טובה בהייה זצוק"ל
  • פרסים כספיים יוגרלו בין כלל הלומדים
  • ספרי הרב ינתנו ללומדים את מספר המשניות הגדול ביותר
  • סיום הלימוד עד השלושים יט' אייר התש"פ

עד כה נלמדו

0

משניות

על ידי

0

לומדים

בואו ללמוד גם אתם לע"נ מורינו הרב והוכירו לו טובה

כמה משניות הינך מתחייב בלנ"ד?
איתמר עומר
14
יגאל מלכיאל
55
אברהם אמיר
8
לעילוי נשמת מורינו הרב
איתן לוי
27
כול מסכת טבול יום לעילוי נשמת הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל
איתן לוי
27
כול מסכת טבול יום לעילוי נשמת הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל
אהרן רז
60
אחרי שסיימנו את ה-1000 נלמד עוד לע"נ מרן
אלעזר רז
20
אחרי שסיימנו את ה-1000 נלמד עוד לע"נ מרן
איתן יוחי
10
פינחס ט
473
חברותא מסכת פסחים פרק שמיני דף צ עב

עשר פעמים משניות פרק שמיני ותשיעי מסכת עירובין
1150 משניות
אם פרק שמיני ותשיעי תלמוד ירושלמי
פרק שמיני ותשיעי רב אלפס מסכת עירובין

חברותא עיון בשלחן ערוך סימו שך סעיפים א ב סמע וקצות הישן וביאור הגר"א.
[10.5, 10:07] פינחס טרבולסי: 15
[10.5, 10:09] פינחס טרבולסי: בבלי. ירושלמי 4 שביעי וסוף שישי?
[10.5, 10:10] פינחס טרבולסי: 22 אבות.
[10.5, 10:11] פינחס טרבולסי: פרה 96
[10.5, 10:11] פינחס טרבולסי: רשי אבן עזרא
[10.5, 10:24] פינחס טרבולסי: 60 כלאיים פרק שמיני 6 הרב.
[10.5, 10:25] פינחס טרבולסי: 100 כלאיים פרק תשיעי 10 פעמים
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: מסכת בכורות
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: משניות
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: היכל הברכה קומרנא פרשה ראשונה אמור
[8.5, 7:39] פינחס טרבולסי: לעילוי נשמת מיכאל בן?דידי זללה"ה
פינחס ט
473
חברותא מסכת פסחים פרק שמיני דף צ עב

עשר פעמים משניות פרק שמיני ותשיעי מסכת עירובין
1150 משניות
אם פרק שמיני ותשיעי תלמוד ירושלמי
פרק שמיני ותשיעי רב אלפס מסכת עירובין

חברותא עיון בשלחן ערוך סימו שך סעיפים א ב סמע וקצות הישן וביאור הגר"א.
[10.5, 10:07] פינחס טרבולסי: 15
[10.5, 10:09] פינחס טרבולסי: בבלי. ירושלמי 4 שביעי וסוף שישי?
[10.5, 10:10] פינחס טרבולסי: 22 אבות.
[10.5, 10:11] פינחס טרבולסי: פרה 96
[10.5, 10:11] פינחס טרבולסי: רשי אבן עזרא
[10.5, 10:24] פינחס טרבולסי: 60 כלאיים פרק שמיני 6 הרב.
[10.5, 10:25] פינחס טרבולסי: 100 כלאיים פרק תשיעי 10 פעמים
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: מסכת בכורות
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: משניות
[8.5, 4:57] פינחס טרבולסי: היכל הברכה קומרנא פרשה ראשונה אמור
[8.5, 7:39] פינחס טרבולסי: לעילוי נשמת מיכאל בן?דידי זללה"ה
דוד כהן
10
ישיבת רכסים
אליהו בן ציון אדרי
18
פרק ג' במסכת אבות לעילוי נשמתו של סבי מרן הראשון לציון
אליהו בן ציון אדרי
17
פרק ב' במסכת אבות לעילוי נשמתו של סבי מרן הראשון לציון
אליהו בן ציון אדרי
18
פרק א' במסכת אבות לעילוי נשמתו של סבי מרן הראשון לציון
קבוצת ווצאפ משנה ליום
1000
לומדים משנה כל יום לעילוי נשמת מרן זצ"ל
דוד חיים סרור
100
יקירי ירושלים
אברהם גולדשטיין
30
דוד חיים סרור
100
יקירי ירושלים
אליהו מרציאנו
218
תת לויכטר בית וגן
אלחנן אמסלם
100
יקירי רכסים
משה כהן
1
משה חקשור
22
פורת יוסף
יוסף עטיה
30
ישיבת שערי תורה
בנימין אפללו
30
רכסים
ישראל
10
גם אני לומד לעילוי נשמתו של הרב
שמואל
10
גם אני לומד לעילוי נשמתו הטהורה של מרן זקן הראשונים לציון
אליהו
15
לעילוי נשמתו הטהורה של מרן הראשון לציון
מתיבתא חצור הגלילית
75
יהודה לוין
40
הרב שלמה [סלומון] תחיראון רבה של העדה בנצר גולני
18
הרב עזר לנו לקהילה שלנו בפרט לעדה בכלל
סייע מאוד והקל בקושי של ההסתגלות בארץ הקודש
עזר לחילי העדה בפלוגת הנחל
אלעד מחפודה מחולון
26
אוי אבא ………..
אבא ….
של כולם
האמת היא מאוד קשה
עיני יורדה מים בכל פעם שאני נזכר ברב זיעא
יהר שיהיה מליץ יושר בעד כלל ישראל בכל ימיו היה מגן עלינו יה''ר
שגם עכשיו יעתיר עלינו ויאחז בכיסא הכבוד ויתחנן בעדינו
בל''נ עד שבועות
אלעד מחפודה
26
מתיבתא חצור הגלילית
75
דוד מרציאנו
200
תת אחיעזר
דוד מרציאנו
249
תת אחיעזר
קובי גולד
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
יעקב חשאי
1000
ת"ת תהילת שלמה חיפה
לע"נ מרן זצ"ל שיהיה מליץ יושר עבור כולנו!!!!!!!!!
אלחנן כהן
400
משה כהן
800
איציק כהן
400
ת"ת תורת אמך כיתה ה
משה כהן
400
אלחנן כהן
800
ת"ת תורת אמך – כיתה ו
דוד חסון
800
ת"ת תורת אמך – כיתה ו
שלמה לוי
800
יוני גרז
150
לעשות נחת רוח
לכבוד הרב זצוק"ל
בעילום שם
2
העלאה מהקו הטלפוני
אשר בוסקילה . פריז
50
לכר מורנו ורבנו
שזכיתי להעביר שיעורים מספריו העמוקים
כאן בפריז
אלחדד אברהם
400
בן עמי גד מאיר
800
אלחנן פרץ
400
אלחדד אברהם
800
בניה ישראל אלפסי
100
תלמוד תורה מוריה ירושלים
דוד מרציאנו
82
תת אחיעזר
מתיבתא חצור הגלילית
75
בעילום שם
350
יוסי כהן
875
תת זיכרו ירושלים
יוסי כהן
1000
תת זיכרו ירושלים
דניאל דוידוב
875
תת זיכרו
דניאל דוידוב
1000
תת זיכרו
אהרון חיים לאופר
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
דוד יותן לאופר
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
יהודה הלל לאופר
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
אריאל בן חיים
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
צביקי בורשטיין
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
יהודה כיטוב
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
אברימי אילסון
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
אלחנן אלוילי
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
מוישי וי
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
יהודה קורלנדסקי
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
מוטי רוזנטל
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
דניאל גולד
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
ישראל מאיר סנדומרסקי
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
אלעזר אבו
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
זאבי יוליס
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
אלעזר יצחק
700
ת"ת תהילת שלמה חיפה
איתן לוי
34
אביחי
148
יקיר כרמיזי
100
כולל חיי עולם רכסים
ישיבת בין הזמנים הר נוף
500
חיים טוויטו
110
לעילוי נשמת גדול ישראל
רבינו אליהו בן טובה זכר צדיק לברכה
שלמה שוקרון
2
ישיבת קול יעקב
מתיבתא חצור הגלילית
75
איתן לוי
111
לרפואת קסניה קציעה בת רינה
לעילוי נשמת מרן הרב אליהו בקשי דורון
איתן לוי
20
ת"ת מגן אברהם
בעילום שם
92
מסכת טהרות
בעילום שם
61
מסכת יומא
בעילום שם
42
מסכת ביצה
מתיבתא חצור הגלילית
75
יעקב קורשיה
24
אליהו מחג'
1
כולל רצופות
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
1000
משניות סדר טהרות
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
590
משניות סדר קודשים
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
685
משניות סדר נזיקין
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
578
משניות סדר נשים
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
681
משניות סדר נשים
ישיבת בנין אב לדוברי ספרדית בראשות בנו הרב משה בקשי דורון שליט''א
685
משניות סדר זרעים
דוד יוחנן
52
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
655
משניות סדר זרעים
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
681
משניות סדר מועד
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
578
משניות סדר נשים
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
685
משניות סדר נזיקין
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
590
משניות סדר קודשים
בית מדרש גבוה להוראה 'בנין אב'
1000
משניות סדר טהרות
אליהו ביטן
2
תת מורשת התורה
בעילום שם
1
במשנה זו אני מבטא את צערי על הסתלקותו של גדול הדור שנשאר שריד מהימים היפים של עם ישראל, אבדו צדיקים מן הארץ!
emanuel cohen
300
אהרן בן ישי
1
יעקב ישראל אבייר
22
ישיבת כנסת ישראל סלבודקא מודיעין עילית
יונתן נחמני
20
ישיבת תורה לשמה
פנחס ט.
167
משניות מסכת יומא ומסכת שקלים
תלמוד בבלי מסכת ביצה פרק חמישי ירושלמי ביצה פרק חמישי רב אלפס שם
פרק שביעי מסכת עירובין ג"פ.
עיון רבנו יונה תחילת פרק חמישי עם חברותא
עיון רשב"א ב"ק דף קד ודרישה חו"מ סימן קכא בחברותא נתחדש שיסוד הרשב"א סותר הוכחת הדרישה

עיון בחברותא טור ב"י כנסת הגדולה ב"ח ופרישה בחו"מ סימן קכט סעיף ג
מתיבתא חצור הגלילית
150
אביתר אלזערוב
1
לזיווג הגון רות רותי בת בלה
לע"נ מרן הרב אליהו בקשי דורון בן טובה בהיה
איתן לוי
10
אלחנן פלטוס
2
תהילת שלמה
בן ציון
5
לע"נ גדול הדור שנסתלק מעימנו
שלום אהרון אדרי
89
מסכת פסחים לעילוי נשמת מור סבי מרן הראשון לציון
אליהו אדרי
67
מסכת סוטה לעילוי נשמת מור סבי מרן הראשון לציון
יהודה לוין
110
מתיבתא חצור הגלילית
10
מתיבתא חצור הגלילית
50
משה חיון
72
כמניין שנות חיי הרב
קבוצת ווצאפ משנה ליום
600
נלמד בשישה ימים ע"י 100 איש.
לעילוי נשמתו של הראשון לציון
יונתן עדשה
50
גדולת יעקב
משה חקשור
22
פורת יוסף
דוד מרציאנו
101
אחיעזר
נתנאל בנג'וף
50
יקירי ירושלים
מתיבתא חצור
53
אליהו אביטן
3
מורשת התורה
אלחנן פלטוס
5
תהילת שלמה
שמעון וולקוביץ
5
קולל מנחם חצור הגלילית
שלמה ויוסף חיים אלקובי
10
ישיבת חיי משה
בניה ישראל אלפסי
30
תת מוריה ירושלים
פנחס ט
417
להלן בלימוד מיום שישי עד הבקר סך הכל 417משניות
חי פרקים מסכת אהלות 134 משניות.
פרק ראשון ושני מסכת נדה תלמוד ירושלמי
בבלי נדה
משניות כד פרקים מסכת שבת 139 משניות
פרק שישי מסכת שבת תלמוד ירושלמי
פרק שלשה עשר תלמוד בבלי
פרשת שבוע עם רשי אבן עזרא ורמבן
פרקי אבות פרק שלישי פעמיים ופעם עם ביאור רבינו יונה ועוד מפרשים 18 משניות
היום אחד עשר פרקים מסכת תרומות 101 משניות
פרק שלישי מסכת כלאיים 7 משניות עם ברטנורא
ישרים
118
יגאל חן
180
מרן הראש"ל הרב זצ"ל הייתה לו אהבת ישראל גדולה מאד לבני העדה הגאורגית . זאת זכור לנו בקשר העמוק שהיה לכת"ר זצ"ל עם מו"ר רבי חכם רפאל אלאשוילי זצ"ל -רבה הראשי המיתולוגי של העדה . מרן הרב זצ"ל שמר על כבוד תלמידי החכמים של העדה ובאחד הימים יזם כינוס בלשכתו על מנת לתקן עוולות שניסו גורמים בעולם הרבנות ליצור לרבני העדה . הרב זצ"ל הגיע לכבד את מו"ר הרב זצ"ל 3 פעמים תוך השלושים . הרב בירך כל אחד ונתן יחס אישי לאותם היהודים שניגשו לבקש את ברכותיו הטהורות והקדושות. יהי רצון שמרן הרב זצ"ל יהיה מליץ טוב מלפני כסא הכבוד על עמו ישראל בחסד וברחמים . שאנו נזכה לזכור אותו ולעשות דברים נכבדים לזכות נשמתו הטהורה והזכה
איתן לוי
40
לעילוי נשמת הרב אליהו בקשי דורון בן טובה
לרפואת נתנאל שלמה מימון בן רבקה
איתן לוי
40
לעילוי נשמת הרב אליהו בקשי דורון בן טובה
לרפואת נתנאל שלמה מימון בן רבקה
אליהו
5
לעילוי נשמת הראשון לציון
איתן לוי
20
לרפואת קסניה בת רינה
לעילוי נשמת הרב אליהו בקשי דורון בן טובה
לעילוי נשמת זינה בת קציעה
בניה ישראל אלפסי
1
תלמוד תורה מוריה
שאול אליה צח
68
ישיבת רינת התלמוד
מתיבתא חצור הגלילית
35
משה זעפרני
2
תת משנת יהודה
יוסף זעפרני
2
ישיבת נזר התלמוד
חיים זעפרני
20
ישיבת נזר התלמוד ביתר עילית
פינחס ט
70
בנוסף פרק שני בבלי חולין. רב אלפס ורבינו אשר תוספתא חולין פרק א וב ולימוד הלכה בחושן המשפט עם דרישה וכמה הלכות ביורה דיעה
שגב שליט
10
ישיבה גדולה ישיבת קריית מלך
שלמה שוקרון
10
ישיבת קול יעקב שיעור ג
אלי דבורץ
16
דעת זקנים
מתיבתא חצור
50
אלי דבורץ
5
דעת זקנים
יוסף קובר
5
ישיבת קמניץ המעטירה ירושלים גאולה
אפריים מונדי
120
אוהל יוסף
משה חקשור
8
פורת יוסף
שמעון איתיאל חקנזרי
5
ישיבת פורת אברהם
יינון אליהו חכימי
20
תת רבי עקיבא בני ברק
יעקב ישראל אביא
20
ישיבת כנסת ישראל-סלבודקא
אלי דבורץ
15
דעת זקנים
יאיר מרדכי אברשי
2
תת תורת אימך
בעילום שם
1
יאיר מרדכי אברשי
1
תת תורת אימך
ניסים נקה
10
ישיבת כנסת חזקיהו כפר חסידים
אושר חקשור
10
פורת יוסף
הורצל שמואל
10
דוד שטיינוביץ
100
קרלין סטולין
חיים אברשי
3
תת תורת אימך
יאיר מרדכי אברשי
9
תת תורת אימך
יאיר מרדכי אברשי
1
תת תורת אימך
איתן לוי
10
לזיווג הגון רותי בת בלה
ולעילוי נשמת מורנו הרב אליהו בקשי דורון בן טובה
ולעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן גורגי'ה
איתן לוי
1
לזיווג הגון רותי בת בלה
ולעילוי נשמת מורנו הרב אליהו בקשי דורון בן טובה
ולעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן גורגי'ה
דוד מרציאנו
79
תת אחיעזר
מתיבתא חצור הגלילית
30
פנחס חפוטא
10
מידות לע''נ סבי
פינחס ט
19
בנוסף ירושלמי ובבלי פרק א סנהדרין עם רי"ף וסימן א בספר אמרי בינה וחברותא מסכת פסחים.

גם לתפארת מדינת ישראל
בנימין בוקסבוים
15
מה לא עושים בשביל הרב אליהו (בן ציון).
יעקב אקרמן
5
מתיבתא חצור
שמוליק קרמר
5
מתיבתא חצור
חיים קוז'יץ
5
מתיבתא חצור
נהוראי סבג
1
מנחם
1
ישיבת בנין אב. גם נעשה הפרשת חלה בחצות לילה ותפילת חמישים אלמנות לע"נ.
שמעון נתנאל אלמקייס
25
כולל משנת יוסף סנהדריה ירושלים
שמואל ויצמן
15
תולדות שמואל
אברהם ויצמן
30
תורת אליהו
משה כהן
6
תורת אימך
אשקלון
30
אשר טוויל
50
ישיבת פורת יוסף
דוד אליהו
108
ברכת יוסף
לייבי פרקל
10
מתיבתא חצור הגלילית
חיים קוז'יץ
5
מתיבתא חצור
אברום מרדכי כהן
5
מתיבתא חצור הגלילית
שמחה ימניק
5
מתיבתא חצור הגלילית
יהודה וינשטוק
5
מתיבתא חצור
יעקב עדיקה
10
לע"נ סבי זצ"ל
ניסים מויאל
2
תת תורת אימך
פנחס ברסלער
5
מתיבתא חצור
הרב שלמה רוקח
200
לע''נ מרן הסבא קדישא – מסכתות כריתות תמורה מעילה וקינים בל''נ
אליהו
5
לע"נ מרן
שמעון נזרי
1
לזכר עולם . למורי ורבי בעיר חיפה
שלח אותי לישיבה קדושה . והדירך אותי במעלות התורה והיראה
אליהו אבני. תל אביב
150
לכבוד מורי ורבי
היה לנו עמוד האש לפני המחנה לי ולכול משפחתי
הדריך אותנו בעצה טובה . והיה גן סנדק לבני
פנחס הרשקוביץ
5
מתיבתא חצור
אלחנן פולטו
3
תהילת שלמה
שמחהלה גלוזמן
5
מתיבתא חצור
פינחס ט
71
מסכת סנהדרין
גם להצלחת מדינת ישראל הקדושה ובטהרה ולעילוי נשמת הגאון החסיד אמרי בינה רבי מאיר בן יצחק אייזיק והענא אויערבך אוהב פועל למען ציון בירושלים איש ירושלים גאב"ד וחבר של המקובל ר"י אבולעפיה.

גןמגרסתי את היכל הברכה מקומרנא על פרשת אחרי מות וכחצי שעה זהר הקדוש
פינחס ט
71
מסכת סנהדרין
גם להצלחת מדינת ישראל הקדושה ובטהרה ולעילוי נשמת הגאון החסיד אמרי בינה רבי מאיר בן יצחק אייזיק והענא אויערבך אוהב פועל למען ציון בירושלים איש ירושלים גאב"ד וחבר של המקובל ר"י אבולעפיה.

גןמגרסתי את היכל הברכה מקומרנא על פרשת אחרי מות וכחצי שעה זהר הקדוש
נפתלי רוטשטיין
10
יהודה וינגורט
9
מתיבתא חצור
יוסי וינברג
5
מתיבתא חצור
יהודה גלודמן
5
מתיבתא חצור
ציידון
200
תת תורת אימך
ציון אהרון
20
תת תורת אימך
אברימי גולד
5
מתיבתא חצור
1
פינחס ט
2
השלמה מן הבקר.

פרק א ירושלמי יבמות ריף פ"א יבמות רמבם פ"א יבמות עד דף יד. דף גפת פסחים. פתחי תשובה ארוך קכט חו"מ. הלכות ערב. ועיון בהלכות הרשאה רכב עם נתיבות המשפט בסימן שמא.
1
בן ציון
5
לעילוי נשמתו של מרן הראשל"צ אשר פעל גדולות ונצורות עם מרן הרב עובדיה זצ"ל
יוסף סרור
10
ישיבת פורת יוסף גאולה שיעור א
יוסף סרור
1
ישיבת פורת יוסף גאולה שיעור א
יוסל ברסקי
5
מתיבתא חצור הגלילית
מיכאל בר-לב
5
מתיבתא חצור הגלילית
משה בורנשטיין
5
מתיבתא חצור הגלילית
ישראל בן סימון
1
משה-שרון איפרגן
101
בס"ד זכיתי בחדר זה לקבל מהרב את התעודה "רבנות מנהיגה קהילה" , והרב חתום על תעודה נוספת שלי "המקדש עמו" של עורך חו"ק בקורס שעברנו בעיר נתיבות עיה"ק והרב הגיע לכבדנו והסביר לכו בכוחכם זה ועשו חיל , יהיה לימוד זה לעילוי נשמתו ויהיה מליץ יושר על משפחתו, ובענוונותו ידרוש מלפני שוכן רומא להסיר המגיפה הזאת מהעולם. אכי"ר
משה-שרון איפרגן
10
בס"ד זכיתי בחדר זה לקבל מהרב את התעודה "רבנות מנהיגה קהילה" , והרב חתום על תעודה נוספת שלי "המקדש עמו" של עורך חו"ק בקורס שעברנו בעיר נתיבות עיה"ק והרב הגיע לכבדנו והסביר לכו בכוחכם זה ועשו חיל , יהיה לימוד זה לעילוי נשמתו ויהיה מליץ יושר על משפחתו, ובענוונותו ידרוש מלפני שוכן רומא להסיר המגיפה הזאת מהעולם. אכי"ר
עידו הלל
254
ישיבת דבי אליהו שיעור א'
לעלוי נשמת מרן
נשיא הישיבה ומיסדה
מסכת כלים
פינחס ט
239
https://lnkd.in/dwhRDFD


אבקשך שהפעם המשניות יהיו גם בנוסף גם על הבנים של ישראל אשר נפלו במערכות ישראל

לא זכו לקיים סדר נשים להתחתן ולהקים בית

קראתי לעילוי נשמתם משניות בסדר נשים.
משניות מסכת יבמות ומשניות מסכת כתובות.
עשרים ושמונה פרקים
מאתיים ושלושים ותשע משניות.

משניות בשיכול אותיות ( אנגרמה) הם נשמות. אז חפצי הוא לזכות את החללים לפחות בנשים נשמות….משניות …

החותם מתוך כבוד והרכנת ראש לאלו אשר אין מלאך או ברייה יכולה להיות במחיצתם.

כל חללי מערכות ישראל במערכות ההגנה על העם והארץ אשר השנה נוסיף להם את חללי הצוותים הרפואיים אשר נפלו על המערכה הנגיף COVID-19.

פינחס מייסד פורום כלכלנים תעשיינים ומשפטנים לאנטגרציה של מערכות המשפט

#שיתוף_בחסות_המועצה_לאינטגרציה_במשפט

#יום_הזכרון

#קורבנות_צוותי_הרפואה
יהי זכרם ברוך ותהי נשמתם צרורה בצרור החיים את השם אלוקינו אמן.
Ariel shalmiyev
24
מסכת בטול יום
Hakarat hatov to the rav for everything
jonathan tuachi
1
אליהו ביטן
3
מורשת התורה
מיכאל מצפה
3
יקירי רכסים
יעקב חשאי
60
חכמת שלמה
שרוליק בונשטיין
4
מתיבתא קול מנחם חצור
שרוליק בונשטיין
1
מתיבתא קול מנחם חצור
דוד איטח
60
יקירי רכסים
אלחנן פלטוס
1
תהילת שמואל
בעילום שם
1
יעקב חשאי
60
כולל אורחות ישרים
50
שמחה בטנים אלברט
5
מתיבתא חצור הגלילית
יהודה אריה שמול
29
אופקים-דרכי יעקב
בעילום שם
1
אליהו ביטן
2
תת מורשת התורה
יעקב ורטה
10
יהי רצון שזה יהיה לעילוי נשמת הצדיק הזה המדוכא בייסורים קשים
רבי אליהו בן טובה בהייה ע"ה הריני כפרת משכבו
תנצבה
אליהו סילוק
129
ת"ת תורת אימך מסכת שביעית ומעשרות שאזכה להיות ת"ח כמותו
פינחס ט
1
פירוט ההודעה הקודמת

מסכת עירובין 96 משניות

מסכת יבמות ז פרק ראשונים
55 משניות

בבלי פסחים כמה דפים

ירושלמי עירובין שש משניות עם גמרא

טורי זהב טורח חיים כמה הלכות

חושן משפט הלכה ועוד הלכה עם קצות החושן נתיבות המשפט ומשובב נתיבות
פינחס ט
159
לעילו נשמתו ונשמרתם של חללי מערכות ישראל
אליהו חדאד
46
שיעור א' ישיבת דבי אליהו
לעלוי נשמת מרן
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת ביצה
יוסף לוסקי
96
שיעור א' ישיבת דבי אליהו
לעלוי נשמת מרן
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת ערובין
אוריאל רחניאן
50
שיעור א' ישיבת דבי אליהו
לעלוי נשמת מרן
נשיא ומיסד הישיבה הק'
יעקב חשאי
1000
לעילוי נשמת מורנו הראשל"צ זצ"ל. מלפנים רב עירנו חיפה.
אליהו
5
לעילוי נשמתו הטהורה שלא טעמה טעם חטא
ישראל חסון
5
רואי
1
תטןתציחעחהעיהמ
בניה
5
משה מרדכי
108
מסכת אבות.
לעילוי נשמת מורנו ורבינו
זכותו תגן עלינו ןעל כול ישראל
Gavi chocron
1
ישיבת קטנה – בנין אב
655
משניות – סדר זרעים
ישיבת קטנה – בנין אב
655
משניות – סדר זרעים
ישיבת קטנה – בנין אב
655
תלמוד בבלי – סדר זרעים
ישיבת קטנה – בנין אב
681
תלמוד בבלי – סדר מועד
ישיבת קטנה – בנין אב
681
משניות – סדר מועד
ישיבת קטנה – בנין אב
681
משניות – סדר מועד
ישיבת קטנה – בנין אב
578
משניות – סדר נשים
ישיבת קטנה – בנין אב
578
משניות – סדר נשים
ישיבת קטנה – בנין אב
578
תלמוד בבלי – סדר נשים
ישיבת קטנה – בנין אב
685
תלמוד בבלי – סדר נזיקין
ישיבת קטנה – בנין אב
685
משניות – סדר נזיקין
ישיבת קטנה – בנין אב
685
משניות – סדר נזיקין
ישיבת קטנה – בנין אב
590
משניות – סדר קדשים
ישיבת קטנה – בנין אב
590
משניות – סדר קדשים
ישיבת קטנה – בנין אב
590
תלמוד בבלי – סדר קדשים
ישיבת קטנה – בנין אב
1000
משניות – סדר טהרות
ישיבת קטנה – בנין אב
1000
משניות – סדר טהרות
בני המשפחה
71
מסכת מקוואות לע"נ מרן הרב זצ"ל שיהיה מליץ יושר עבור כולנו
בני המשפחה
32
מסכת עוקצין לע"נ הרב זצ"ל
בני המשפחה
79
מסכת נדה לע"נ הטהורה של הרב זצ"ל שיהיה מליץ יושר עבור כלל ישראל
יהודה כהן ישיבת לב אליהו
10
ישראל מאיר כהן תת תורת אימך
30
יונתן עדשה תת גדולת יעקב
144
יוחנן כהן תת תורת אימך
50
יונתן עדשה תת גדולת יעקב
92
מיכאל בטיש תת המסורה
72
מיכאל בטיש תת המסורה
101
דביב בסיסי אוהל יוסף רמת שלמה
13
ישראל חיומי
6
מכון הארי פישל אריאל
100
יואל אלבום
10
משה שמואל אמויאל
75
מיכאל סלאם
30
דוד קדוש
20
נהורי מצופה
10
חיים טורג'מן
7
יצחק אלקובי
3
אפריים גולן
40
ניסים נחמני תת תורת אימך
20
Ezra Faks
10
Preferable if it's in Masechet Zebakhim; and if it is I could do more perakim.
ישי ממן
54
יעקב ישראל ומשה אברג'ל
200
חנן צדוק
20
משה שמואל אמויאל
8
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
52
אבא יצחק שטרית
47
מסכת קידושין
זיע"א ועל כל עמו ישראל.
מי יתן לנו תמורתו מי יביאנו חליפתו
פינחס ט
69
סיום מסכת שביעית 89 משניות

שני סימנים פלוס בשוע אורח חיים טורי זהב ומגן אברהם

ירושלמי פרק רביעי כלאיים 9 משניות

הלכה בחושן המשפט עם אורים ותומים

שני משניות עם גמרא מסכת ברכות
אלעזר מנחם יצחקי
61
בעלום שם
5
דוד
10
יוסי א
3
לזכר מרן זצקוללההה
גלעד פוסט
250
אלחנן מלכה
68
יונתן ב.ד.
24
שלמה ב.ד.
79
אלחנן ב.ד.
35
אליהו בארי
111
נ
2
דורון צפניה
18
אלי רוזנברג
33
מסכת מגילה לעלוי נשמת מרן זיע''א
רועי יוסף סבא
20
פינחס ט
106
מסכת כלאיים ושלושה פרקים ראשונים מסכת שבעית

יהי רצון שילדי ישראל יחזרו ללימודים בעגלא ובזמן קריב
פינחס ט
106
מסכת כלאיים ושלושה פרקים ראשונים מסכת שבעית

יהי רצון שילדי ישראל יחזרו ללימודים בעגלא ובזמן קריב
יצחק
10
זכיתי להתארח אצל הרב זצ"ל, בביתו בסעודה שלישית, בכנס חיזוק שנערך ליד ביתו
עמית
5
אברהם בן שושן
10
זכינו כל המשפחה להכיר מקרוב את הרב זצוק"ל דרך אבא היקר שהיה נהגו האישי ויד ימינו כ- 30 שנה, שלמה בן שושן יבלח"א זכינו לראות פשוטו כמשמעו דרך תורה מה היא זכותו תגן עלינו אמן
ליאור מזרחי
3
הכרת הטוב על כל השנים שליווה אותי. לעילוי נשמתו זכותו תגן עלינו.
אברהם רפאלי
10
הכרת הטוב למורינו הרב זצ"ל זכותו תגן עלינו.
נעם פרג'ון
25
יהודה אלדר
50
פינחס ט
26
חמישה פרקים גמרא 1 בבלי ו 4 ירושלמי.

עשרים ושש משניות עם הגמרא בבלי וירושלמי.
בועז שמאי ממושב עמירים
5
זכיתי להכיר את מרן בשנת השמיטה שעזר לי וסייע לי
וחיזק את רוחי ואף עזר לי בממון רב
יהי רצון שיהי מליץ טוב בעדי ובעד כל עם ישראל
יהי זכרו ברוך ….
[חזק וברוך על היוזמה הברוכה !!]
דוד
1
דוד
1
רמון ישעיהו מנין
41
אהרן שם טוב
51
בלי נדר לעילוי נשמת הצדיק הגדול הדור חכם אליהו בן טובה בהייה זכר צדיק וקדוש לברכה אעשה 51 משניות שהם שבע פרקים ראשונים של מסכת מקוואות. ואם יספיק הזמן ואוכל בלי נדר אנסה לגמור המסכת. ‏זכותו יגן עלינו אמן.
חיים
1
הרב זצל היה גר קרוב אלינו בבתים ואני זוכר את המהפכה הרוחנית שהוא ורעיתו עליה השלום עשו בשכונה איזו הכנסת אורחים והכל בענווה חבל על דאבדין
רמי
8
הכרת הטוב לעילוי נשמה יהודית גדולה שזיכה רבים וכעת זוכה שנישמתו תעלה מעלה מעלה במחיצתו העליונה והקדושה אמן.
שמעון רפאלי
100
לזכר רבינו הקדוש שזיכה אותנו להיתארח אצלי בבית במקסיקו שיתפלל על כל הקהילה וכל עם ישראל אמן !
נסים צרור
3
שמעון רפאלי
10
הכרה הטוב לאהבה שהרב נתן לנו
אהרן רפאלי
100
הכרת הטוב לרב זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן
נחמן נ.
20
לע"נ הטהורה להכיר טובה שהגן על כולנו בתורתו וקדושתו
נחמן נ.
20
לע"נ הטהורה להכיר טובה שהגן על כולנו בתורתו וקדושתו
יוסף רפאלי
20
למה של הצדיק. והצלחת בניו היקרים.
איתן גאוטה
5
לזכרו של מרן ענק ענקים אשר את מימיו שתינו ולאורו
הלכנו בזמן שהיה רב העיר חיפה ואף לאחר מכן
זכתו תגן עלינו
אמן…
שי אדג׳ג׳
3
אליהו מבני ברק
33
זכיתי להכיר את הרב דרך ישיבת דבי אליהו
ישראל מאלעד
139
זכיתי להכיר את הרב מישיבת דבי אליהו .
הרה"ג יוסף אדרי ר"ם בישיבת דבי אליהו
102
כהכרת הטוב לנשיא ומייסד הישיבה הקדושה.
הרה"ג אלחנן אוחנה שליט"א רם בישיבת דבי אליהו
159
כהכרת הטוב לנשיא ומייסד הישיבה הקדושה.
יצחק אדיר אשכנזי
73
מסכת בכורות ישיבת בית שמעיה בוגר ישיבת "דבי אליהו" לע"נ נשיא הישיבה ומיסדה
יעקב
34
מסכת תענית
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ו'
חיים
139
מסכת שבת
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ו'
מאיר
57
מסכת ברכות
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ו'
ישראל מאיר
68
מסכת מגילה ור''ה
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ו'
שמואל
35
מסכת מידות
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ח'
אליהו
66
מסכת גטין
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ח'
שלום אהרון
106
מסכת אבות
מבוגרי ישיבת דבי אליהו מחזור ח'
אליהו
35
מסכת ראש השנה
כיון שזכינו להתפלל ביחד עם מרן בראש השנה ויום כיפור
בנימין מירושלים
42
יישר כוח!
מסכת ביצה
ישראל תלמיד מרן
38
אייר -אני ד' רופאך מסכת חלה
רבי יעקב יהודה א'
139
לעלוי נשמת מרן המנורה הטהורה ענק הרוח
נשיא מוסדות בנין אב ודבי אליהו
מסכת שבת ''שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא''
הרב דוד גרזדא
167
לעלוי נשמת מרן פאר ישראל ונזר תפארתנו
מיקים עולה של תורה בארץ נשיא מוסדות ''בנין אב '' ודבי אליהו''
מסכת חולין ומנחות
רבני ישיבת דבי אליהו ע''ש מרן זיע''א
74
לעלוי נשמת מרן פאר ישראל ונזר תפארתנו
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת עדויות
רבני ישיבת דבי אליהו ע''ש מרן זיע''א
84
לעלוי נשמת מרן פאר ישראל ונזר תפארתנו
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת שבועות והוריות
הרב מנחם פינטו מרבני ישיבת דבי אליהו
213
לעלוי נשמת מרן פאר ישראל ונזר תפארתנו
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת אהלות ונידה בל''נ
רבני ישיבת דבי אליהו
81
לעלוי נשמת מורינו הרב זצקו''ל
נשיא ומיסד הישיבה הק'
מסכת שבעית בל''נ
שלמה זדה
24
מסכת מועד קטן ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
עזרא זיאת
77
מסכת תענית חגיגה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
יונתן טדרי
77
מסכת ביצה ור''ה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
אלעזר אלבאז
145
מסכת פסחים ויומא ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
אליהו דניאל
233
מסכת שבת וערובין ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
אלירם דהן
91
מסכת ביכורים ושקלים ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
יוסף שמש
26
מסכת ערלה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
נחמיה ברידס
109
מסכת מעשר שני וסוכה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
רועי כהן
15
לעילוי נשמת מרן זצ"ל- מסכת קינים
יהודה כהן
119
מסכת שבעית וחלה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
אליהו בן זכרי
110
מסכת פאה ודמאי ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
יוסף ברבי
90
מסכת ברכות ומגילה ישיבת דבי אליהו שיעור ג'
לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
אברהם ניסים סלים
89
לעלוי נשמת מרן זצ''ל שלו אנחנו חייבם את כל אשר לנו מסכת פסחים
דוד יערי
1
זכיתי להכיר את הרב ולשמשו במשך ז"ך שנים ברוך ה אשרינו שזכינו
יהר שיעמוד מליץ יושר על כלל עם ישראל בפרט ובכלל אכי"ר
יהונתן בן חיים
18
לרפואת כל עמו ישראל ולהצלחתם
פינחס ט
143
ששה עשר פרקין כלים סדורה פי קב ונקי ועוד שלשה פרקים סך חי פרקים לחיי וחיי כל ישראל

לרפואת בני רבותיי וכל עמו ישראל הקרוב קרוב קודם

אייר אני השם רופאיך
מיכאל מישל לסטרגר
52
הרב זצ"להיה מוקי ורבי המובהק. חיתן אותי ואף שימש כאב גדול לכל המשפחה עוד לפני שעלינו ארצה מצרפת.
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
1000
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר טהרות – 1003 משניות
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
590
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר קודשים
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
685
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר נזיקין
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
578
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר נשים
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
681
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר מועד –
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור ב
655
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר זרעים –
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
1000
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר טהרות – 1003 משניות
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
590
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר קודשים
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
685
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר נזיקין
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
578
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר נשים
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
681
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר מועד –
בחורי ישיבת תורת אליהו – שיעור א
654
ש"ס משניות בלנ"ד לע"נ רבינו נשיא הישיבה זיע"א
סדר זרעים –
עגמי שמעון
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
ישי בנימין
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
שקלים יהודה
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
פינחסי מרדכי
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
מתיתיהו יעקב
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
חבה חיזקיהו
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
גורנו משה
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
טוהר דניאל
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
בן שושן מרדכי
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור ב –
לעלוי נשמת רבינו זצוק"ל
אסולין
40
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – כהן ארזי מרדכי
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – אגסי יהונתן
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – בקשי שלום אהרון
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – מורה מנחום אלישיב
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – כהן ינון
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – אוחנה יהודה שלום
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – בן דהן יאיר עמרם
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – טולדנו עימנואל
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – כהן מאיר
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – דורון איתמר
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – הלוי אלחנן
1
ישיבת תורת אליהו – שיעור א – אבן צור גבריאל
1
שלום אהרון בקשי דורון
108
לע''נ מו''ס זצוק''ל
אליהו לוי
416
לע''נ מו''ס זצוק''ל, אין הכרת הטוב גדולה מזו, ואנחנו חייבים בזה הרבה, הרב נתן והקריב מעצמו לכולנו, לכל הדור, בכל המישורים, ברמות לא רגילות, ובמסירות עצומה, וזה מינימום שבמינימום שאנחנו יכולים, וחייבים להחזיר ולהוקיר טובה למרן זצוק''ל. ןלכן כל אחד ישתדל תמיד לעשות לטובת נשמתו של מרן זצוק''ל בלימוד זה, ובשאר לימודים,ובייחוד בספריו הקדושים, ובשאר מעשים טובים.
העלאה מהקו הטלפוני
100
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
240
העלאה מהקו הטלפוני
25
העלאה מהקו הטלפוני
20
העלאה מהקו הטלפוני
20
העלאה מהקו הטלפוני
20
העלאה מהקו הטלפוני
187
העלאה מהקו הטלפוני
69
העלאה מהקו הטלפוני
95
העלאה מהקו הטלפוני
61
העלאה מהקו הטלפוני
16
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
200
מיכאל רחמים
96
לע''נ מרן זצוק''ל
חיים בקשי דורון
92
מסכת טהרות לע''נ מו''ס זצוק''ל
אליהו בקשי דורון
115
מסכת טהרות לע''נ מו''ס זצוק''ל
הר"ד בעדני
254
הרב שלמה רוקח
131
הרב בנימין לוי
74
יוסף לוי
163
לע''נ מרן זצוק''ל
הגאון ר' ישראל יצחק תורג'מן
1000
ברוך ה' זכיתי להיות קרוב ממש יום יום במשך 10 שנים ברציפות למרן אור העולם . ארון ברית ה' ההולך לפני המחנה יומם ולילה .עמוד התורה וההוראה.רבה דעמיה ומדברנא דאומתיא וכל רז לא אניס ליה .הבקי בכל חדרי תורה. ויראתו קודמת לחכמתו .ענוותן כהלל בכל הליכותיו ודרכיו .ועז בקדושה כשמאי . וכחמיו הגאון הצדיק החסיד החכם השלם רבינו שלום לופס זצוק"ל. זי"עא .[ רבה של עכו -עמוד כגבר והתגבר ]אבינו רועינו מורה ומיישר דרכינו רבות בשנים .עטרת תפארת ישראל רבינו הגדול מרן הראשון לציון גאון עוזינו ותפארתינו. רבינו אליהו בקשי דורון זצו"קל בעל הבנין אב זי"עא אמן.

וקיבלתי על עצמי [ להקים ישיבה על קברו-ללמוד את כל הש"ס משניות בעזרת ה' עד ר"ח אלול תש"פ הבע"לט.] [ובמסגרת חשובה ומפוארת זו קיבלנו על עצמנו בלנ"ד סדרי זרעים-ומועד [1336 משניות בעזרת ה' יתברך].שהוקם ע"י נכדו חביבו עד מאוד. שאהבו בלב ובנפש ידידי הגאון ר' נחום עדיקה הי"ו .ממובחרי האברכים בכולל חשוב מאוד בירושלים]

וכאן גם המקום להודות לבנו חביבו הגאון ר' משה בקשי דורון שלי"טא ראש הישיבה לדוברי אנגלית בנין אב.ומנ"כל וראש ממלכת התורה בארץ ובעולם "בנין אב" שידו לא זזה מידי הרב במשך כל השנים כולם. ובפרט וביתר שאת ב10 שנים האחרונות כגדול העומד על גבי כולם. שלקח על עצמו את כל האחריות ממש על בית הרב וכל מה שסביב הרב . רק בזה היה מעיינו ומאויו .והתמיד בה באחריות גדולה בכל רגע נתון. ובכל זמן וזמן .והברכה אחת היא מעומקא דליבא שבכל אשר עושה ויעשה הקב"ה מצליח בידו. ובורא עולם ישלם שכרו מושלם.דנאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך בכפל כפלים .ששון ושמחה ישמע בגבולו ובגבולינו תמיד מתוך נחת ושמחה שלימה.בני.חיי .ומזוני רויחי.לו ולב"ב וכל יוצאי חלציו .כל הימים .מתוך בריאות איתנה ובריות גופא ונהורא מעליא עד ביאת ינון ואליה .אכי"ר

בברכה ובהערכה מרובה לכל פועלכם החשוב והרצוי לפני המקום יתברך שמו
בהכרת הטוב אמיתי. למורינו ורבינו .אביר הרועים. מלך ביופיו. עמוד התורה והחסד שבדור.
המנורה הטהורה .נזר הבריאה. מרן הראשון לציון .ובעל הבנין אב זצוק"ל
ישראל יצחק תורג'מן-העומד לימין חכמים -ונאמן ביתו ומשמשו בקודש רבות בשנים
מתוך אהבה אמיתית וההערכה רבה ומרובה למורינו ורבינו הגדול

ולא נצרכה אלא לברכה מעומקא דליבא שכל המתעסקים בקדשים ובפרט בתינוקות של בית רבן.שחפץ ה' בידם יצלח כל הימים ללכת ולפעול ולעשות כדרך ישראל סבא קדישא
ולעשות גדולות ונצורות למען מורינו הרב זצוק"ל .ביתר שאת וביתר עז כי חייבים אנו לו את חיינו הרוחנית והגשמית כאחד [שכידוע משנה אותיות נשמה]וזה עושה נחת רוח גדול לנפטר ובזה יש קצת מן המקצת הכרת הטוב למורינו הרב זצוק"ל שאמר בהספדו על הרבנית ז"ל שהכרת הטוב חייבים אף בחודש ניסן ולכן הספידה אף בחודש ניסן [כמובא בספריו הקדושים]
ויהי רעוא שיקויים בנו. ויבולע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים .ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים. ונזכה לראות עין בעין בישועת ה' ויחיש גאולתינו ויפדה מחכי קץ ויבשרנו בבואו של מלך המשיח במהרה בימינו בשובה ונחת ורחמים לנו ולכל ישראל אחינו ונאמר אמן ואמן
קטורזה
40
אליהו בן ציון אדרי
66
לעילוי נשמתו הטהורה של מרן הראשון לציון
ישראל יום טוב
100
לע"נ מרן הראשל"צ זצוק"ל
יעמוד עלינו למליץ יושר. אמן
אלעזר יום טוב
41
מסכת ביצה
לע"נ מרן הראשל"צ שזכיתי להתברך ממנו בחדר לימודו לפני 10 שנים
מנחם בוזגלו
2
לכבוד מורנו ורבנו ועטרת ראשנו זצ''ל אשר עזר לי אישית פעמים רבות יהי זכרו ברוך!!
בצלאל בנאיס
60
מסכת סוטה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
שלמה חנון
60
מסכת נזיר ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
ישראל סבאג
88
מסכת נדרים ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
יוסף כהן
110
מסכת כתובות ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
ינון ואליה דרשן
121
מסכת יבמות ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
נתאי תירם
39
מסכת ביכורים ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא ומיסד הישיבה הק'
נתנאל שבתאי
64
מסכת ערלה וחלה ישיבת דבי אליהו לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
ישי סעדו
198
מסכת תרומות ומעשרות מעשר שני ישיבת דבי אליהו לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
בנימין ברכ'ץ
81
מסכת שביעית ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
עוז יוסף
72
מסכת כלאייםישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
'דוד כהן
153
מסכת דמאי גיטין וקדושין ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יוסף אבוקסיס
58
מסכת פאה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יעק ב ישראל פרינתי
57
מסכת ברכות ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
נתנאל ישורון
106
מסכת הריות עבודה זרה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
שמואל דנה
70
מסכת הריות עבודה זרה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
בנאיס בצלאל
58
מסכת שבועות ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
רזיאל נהוראי
35
מסכת מכות ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יצחק כהן
83
מסכת בב''ב ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יצחק כהן
102
מסכת בב''מ ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
בצלאל בנאיס
102
מסכת בב''מ ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
ישראל חיים דהן
78
מסכת בב''ק ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יוסף אנדיבו
67
מסכת תענית מגילה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
דוד בן אברהם
94
מסכת ערובין ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
נתאי תירם
52
מסכת שקלים ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
דניאל בוגנים
89
מסכת פסחים ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
יעקב מזרחי
23
מסכת חגיגה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
מיכאל אהרונוב
24
מסכת מו''ק ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
אליה הלל
139
מסכת שבת ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
בנימין ברכ'ץ
56
ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק' מסכת יומא
יעקב אפרתי
35
ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק' מסכת ר''ה
אריאל מרחבי
42
ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק' מסכת ביצה
אריה לוי
53
מסכת סוכה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
אריה לוי
53
מסכת סוכה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
אריה לוי
53
מסכת סוכה ישיבת דבי אליהו שיעור ב' לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
מהצרי משה
48
מסכת טבול יום וידיים ישיבת דבי אליהו לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
אריה כהן
38
ישיבת דבי אליהו מסכת מעילה ש''א לעלוי נשמת מרן נשיא הישיבה הק'
אריה כהן
99
ישיבת דבי אליהו מסכת מקוואות עוקצין ש''א
מהצרי יחיאל
48
ישיבת דבי אליהו מסכת טבול יום ידייםש''א
משה ישורון
92
ישיבת דבי אליהו מסכת שבועות ותמיד ש''א
יוסף אהרון
68
מסכת סנהדרין ישיבת דבי אליהו ש''א
ידידיה הלוי
83
מסכת בבא בתרא ישיבת דבי אליהו שיעור א'
אבישי אדיר
102
מסכת בבא מציעה ישיבת דבי אליהו שיעור א'
נחושתאי דוד
24
מסכת מועד קטן ישיבת דבי אליהו שיעור א'
שלמה סופיוב
34
מסכת תענית ישיבת דבי אליהו שיעור א'
עידו הלל
53
מסכת סוכה ישיבת דבי אליהו ש''א
יאיר כהן
124
מסכתשקלים ור''ה ישיבת דבי אליהו ש''א
עוז משה
102
מסכתיומא קידושין ישיבת דבי אליהו ש''א
לוסקי שמואל
94
מסכת ערובין ישיבת דבי אליהו ש''א
ניסים מלול
106
מסכת אבותישיבת דבי אליהו ש''א
דוד ביטון
33
מסכת מגילה ישיבת דבי אליהו ש''א
ישראל אדרי
35
מסכת מכות ישיבת דבי אליהו ש''א
מלאכי בן עזרא
78
מסכת בבא קמא ישיבת דבי אליהו ש''א
רבי רפאל כבריתי
77
מסכת כילאים לעילוי נשמת מרן זי''ע ולכבוד חתנא דבי נשיאה הרב משה אדרי
ישי רפאלי
94
מסכת ערובין שיעור א' ישיבת דבי אליהו
יאיר כהן
89
מסכת פסחים שיעור א' ישיבת דבי אליהו
יוסף בן פורת
139
מסכת שבת שיעור א' ישיבת דבי אליהו
מור יוסף
215
שיעור א' ישיבת דבי אליהו
מאור מגידיש
57
שיעור א' ישיבת דבי אליהו
שמעון אסרף
219
מסכתות כלאיים תרומות ומעשרות שיעור ג' ישיבת דבי אליהו
שלום אהרון אדרי
42
מסכת ביצה ממתפללי בית כנסת הראשון לציון
יוסף שמש
20
מסכת הוריות שיעור ג' ישיבת דבי אליהו
מאיר עוז
74
מסכת עדויות שיעור ג' ישיבת דבי אליהו
דוד מלול
35
שיעור ג' דבי אליהו
דוד מלול
35
שיעור ג' דבי אליהו
יעקב אדרי
109
מסכתות סוכה ויומא
יעקב אדרי
109
מסכתות סוכה ויומא
שמואל אדרי
135
מסכתות זבחים ומידות, לסבא היקר שאנחנו כל כך מתגעגעים
שמואל אדרי
135
זבחים ומידות לסבא היקר שאנחנו כל כך מתגעגעים
שמואל אדרי
135
סבא שאנחנו כל כך מתגעגעים
שמואל אדרי
135
סבא שאנחנו כל כך מתגעגעים
שמואל אדרי
135
סבא שאנחנו כל כך מתגעגעים
יצחק סעדו
83
מסכת בבא בתרא שיעור ג ישיבת דבי אליהו
דוד מלול
102
מסכת בבא מציעא שיעור ג' ישיבת דבי אליהו
שלמה זדה
78
שיעור ג ישיבת דבי אליהו
פינחס ט
132
[23.4, 8:35] פינחס טרבולסי: 13פרקים מסכת זבחים ושלושה פרקים ראשונים מסכת חולין משנה סדורה
מאה ואחת משניות

כמספר בן כפול יהי רצון שהזכות הצדיק הגאון יזכו זרעי לסרי של קיימא אמן
חולין 31 משניות
פינחס ט
132
[23.4, 8:35] פינחס טרבולסי: 13פרקים מסכת זבחים ושלושה פרקים ראשונים מסכת חולין משנה סדורה
מאה ואחת משניות

כמספר בן כפול יהי רצון שהזכות הצדיק הגאון יזכו זרעי לסרי של קיימא אמן
חולין 31 משניות
פינחס ט
11
זכור לטוב עלי המעשה עם מפוני נצרים אל העיר אריאל

הצדיק המליץ אז עלי לראש העיר המנוח שאמלא משרת רב העיר. אמן כן יהי רצון
פינחס ט
15
זכור לטוב לחיי העולם הבא

אשר היה ראשון לטרוח להגיע ולנחם בדברי תורה לץעודד את מגורשי היישוב הקדוש נצרים מיד לאחר גלותם משם

בקהילה אשר הייתה לי בעיר אריאל
שיעור א'
246
ישיבת "תורת אליהו"
שיעור א'
246
ישיבת "תורת אליהו"
שיעור א'
246
ישיבת "תורת אליהו"
שיעור א'
246
ישיבת "תורת אליהו"
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
748
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
90
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
420
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
שלום אהרון אברהם
70
מסכת יבמות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
420
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
420
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
419
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
כיתה ח' "תורת אמך"
420
לע"נ מרן זצ"ל נשיא המוסדות
מיכאל אברג'ל
112
ישיבת דבי אליהו
יוסף חיים בנאיס
68
ישיבת דבי אליהו
רזיאל אחיה
60
מור יוסף
88
ישיבת דבי אליהו
משה קמין
110
ישיבת דבי אליהו
אליהו צבאח
121
ישיבת דבי אליהו
הרב אהרן אלימלך
23
ישר כח על היזומה הברוכה.
אברהם דוד רבינוביץ
10
לעי''נ הראשל''צ נשיא מוסדות 'בנין אב', אשר זכיתי להתברך מפי קודשו,
זצוקללה''ה
בעילום שם
96
מוקדש למרן הסבא זצוקללה"ה שחסיתי בצילו עשרות שנים, תהא נשמתו הגדולה צרורה בצרור החיים והשלום אמן.
מרדכי ברנר
18
מרן זצ''ל הותיר את נכדו חביבו הרה''ג אליהו אברהם מחשובי האברכים בירושלים.
יעקב עדיקה
3
לסגור את העשיריה הראשונה….
ישי ממן
54
תלמיד תורת אמך בנשיאות מרן זצוק"ל
העלאה מהקו הטלפוני
54
לעילוי נשמת מורנו ורבנו
העלאה מהקו הטלפוני
200
לזכר מרן זצוק"ל
יוחנן
373
לזכר מורי ורבי עטרת ראשי, שזיכתי ליצוק מים על ידו.
העלאה מהקו הטלפוני
20
נריה אברהם מרקו
34
מסכת תענית .
לע"נ הרב בקשי דורון ולע"נ יוסף בן יצחק.
יוסף חיים
334
ברכות פאה דמאי כלאים שביעית
שיהיה מליץ יושר על עם ישראל אמן
25
1
ארי אברהם סמג'ה
139
מסכת שבת
יהי זיכרו ברוך
אליהו
100
מסכת טבול יום ונידה
הראל שלום
100
עוזי
1
מסכת תענית בס״ד
משה פיטוסי
108
מסכת אבות לע"נ הרב בקשי דורון זכותו תגן עלינו.
נחום עדיקה
134
מסכת אהלות
הרב יוסף בר שלום
101
מסכת זבחים
יעקב בקשי דורון ב.ב.
50
מסכת עבודה זרה
הרב משה אדרי
136
מסכתות שבועות,עדויות
שלום אהרון אדרי
71
סנהדרין
ישראל נבון
266
מסכתות בבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא
אליהו ב.ד. ב.ב.
186
מסכתות כתובות,גיטין
אליהו אדרי
127
אליהו שמול
90
נדרים
יהודה אריה שמול
23
מסכת חגיגה
בנימין בקשי דורון ב.ב.
71
מסכתות קידושין, מועד קטן
אליהו בקשי דורון
67
לע"נ מור סבי
מסכתות תענית, מגילה
ישי בקשי דורון
77
מסכתות ביצה, ראש השנה
הרב אלון נבון
114
מסכתות יומא,סוכה
אלי שמול
52
מסכת שקלים
הרב בנימין לוי
112
מסכתות חלה,ערלה,ביכורים
יעקב אברהם
89
מסכת שביעית
הרב דניאל סמג'ה
97
מסכתות מעשרות,מעשר שני
הרב עמיאל ארבה
178
מסכתות כלאיים ותרומות
ישראל אדרי
122
מסכתות פאה ודמאי
הרב שמואל לוי
381
מסכתות ברכות, שבת, עירובין, פסחים
העלאה מהקו הטלפוני
5
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
10
העלאה מהקו הטלפוני
1
העלאה מהקו הטלפוני
1
רפאל ברנס
150
משה
10
יהודה יומטוב
10
יישר כוח
י.ז.
1000
אוהבים ומתגעגעים
י.ז.
1000
אוהבים ומתגעגעים
בעילום שם
16
יהודה אלנתן
20
יאיר בן דוד
101
בל"נ סדר קדשים
אביתר וקנין
50
קריאת כל משניות ברכות בכל יום לכבוד ולעילוי נשמת הצדיק. יהי רצון שיהיה מליץ טוב בעדנו ובעד כלל ישראל אמן
ש. עדיקה
15
לע"נ מרן הראשון לציון זיע"א שימליץ טוב בעדנו ובעד כל ישראל
מאיר זגזג
18
יואל חדיד
3
שיהיה לעילוי נשמתו של מורנו ורבינו שבזכותו גדלו הרבה תלמידי חכמים מחו"ל בישיבת בנין אב שהקים עם עשר אצבעותיו ת.נ.צ.ב.ה אמן כן יהי רצון.
יואל חדיד
3
שיהיה לעילוי נשמתו של מורנו ורבינו שבזכותו גדלו הרבה תלמידי חכמים מחו"ל בישיבת בנין אב שהקים עם עשר אצבעותיו ת.נ.צ.ב.ה אמן כן יהי רצון.
יואל חדיד
3
שיהיה לעילוי נשמתו של מורנו ורבינו שבזכותו גדלו הרבה תלמידי חכמים מחו"ל בישיבת בנין אב שהקים עם עשר אצבעותיו ת.נ.צ.ב.ה אמן כן יהי רצון.
יעקב
3
לע"נ מורינו ורבינו ז"ל
יצחק חדיד
10
שיהיה לעילוי נשמתו של מורנו ורבינו שבזכותו גדלו הרבה תלמידי חכמים מחו"ל בישיבת בנין אב שהקים עם עשר אצבעותיו ת.נ.צ.ב.ה אמן כן יהי רצון.
בעילום שם
1
חננאל
3
בעזרת ה' שהמשניות יהיו לעילוי נשמת כבוד הרב!
ליעד
1
מסכת ברכות א א
חיים
101
בעז"ה ובל"נ נלמד לע"נ הטהורה ויו"ר שיהא מליץ טוב לכל לכל ישראל
יוסף חפוטא
1
גם אני מצתרף
נועם אלון
10
שמואל רבנשטיין
50
אביעד בקשי
100
יונתן
50
אהרן ואלעזר רז
1000
זכות הרב תגן בעד כל ישראל, שנזכה לגאולה השלימה.
למען הרב זצוקללה"ה
2
שיהיה לע"נ של הרב
לא המתנות הן מה שחשוב, אלא הלימוד עצמו והפעולה למענו.
יואל ברדה
1
בל״נ מסכת ביצה ויומא
שמואל לוי
1
ש. לוי
57
victor
1
בל׳נ כל סדר טהרות
ניסים אשכנזי
1
אבי
5
תודה לרב הצדיק
שביום חתונתי בשיא הקושי הכלכלי
וללא עזרה משום גורם
מסר לי סכום נכבד וגם סט מספריו הקדושים
עברו 22 שנה אבל אני לא שכחתי
אברכי כולל בנין אב
685
סדר נזיקין
לעילוי נשמת מורינו ורבנו זצוק"ל
אברכי כולל בנין אב
681
סדר מועד
לעילוי נשמת מורינו ורבנו זצוק"ל
אברכי כולל בנין אב
655
סדר זרעים
לעילוי נשמת מורינו ורבנו זצוק"ל
בעילום שם
10
יעקב עדיקה
34
לע"נ מור סבי זקני זצוק"ל
ישעיהו ברקוביץ
10
לע"נ מורינו זצוק"ל שזכינו לקבל ממנו תורה והוראה בדרכו המיוחדת

תודה על השתתפותך