שאלות לתוכנית המג'יק קאס

יש לכם הזדמנות לשאול את שופטי המג'יק - קאס שאלות!
במהלך שלושת השבועות תשודר תוכנית אשר תעסוק בשאלות הגולשים