אחמים

דרעי בא לאחל 'פורים שמח' לאלי ישי

שר הפנים אלי ישי מקבל את הקהל שבא לברכו לרגל פורים דמוקפין מול ביתו, בישיבת 'דבר ירושלים' ברחוב קצנלבוגן בשכונת הר נוף בירושלים. בין המברכים הרבים, הופתע ישי לקבל את פניו של ינקי דרעי, בנו של עמיתו להנהגת התנועה, אריה דרעי, שבא לברכו ולאחל פורים שמח. השניים איחלו זה לזה ברכות ואיחולים ואף נעמדו לתמונה משותפת עם חיוך ענק על פניהם